Vijlbrief Fotografie,

gevestigd aan Kerdijkhof 108, 1067 MN, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vijlbrief-fotografie.nl

Kerdijkhof 108, 1067 MN, Amsterdam

Tel. 06-45792378

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Vijlbrief Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Tevens maak ik gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen hoeveel bezoekers ik op mijn website krijg, waar de bezoekers zich bevinden (in welke gemeente, provincie of land) en welke pagina's ze bezoeken. Ook wordt gekeken hoelang bezoekers op de pagina's kijken en hoe er doorgeklikt wordt. 

Vijlbrief Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het vastleggen van de door u geboekte workshops in de agenda.

- Het informeren over geboekte workshops.

- Het uitwisselen van informatie zoals gebruikelijk bij het gebruik van e-mailcontact.

Indien u de gevraagde gegevens niet via de berichtenbox met mij wil delen, kunt u ook altijd direct mailen of bellen. De contactgegevens hiervoor staan duidelijk op de website vermeld.

Contact over het vastleggen van afspraken en het doen van betalingen verloopt uitsluitend per e-mail en telefonisch.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Vijlbrief Fotografie doet niet aan automatische besluitvorming, wel is het zo dat u bij het boeken van een workshop een automatische bevestiging ontvangt van uw boeking. Hier geef ik aan dat ik uw boeking ontvangen heb en u op korte termijn de overige informatie over o.a. de exacte locatie van de workshop en de betalingsgegevens toe zal sturen (per mail).

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Vijlbrief Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een termijn van 10 jaar na het laatste klantencontact.

Vijlbrief Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vijlbrief Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vijlbrief Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar b.vijlbrief@vijlbrief-fotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Vijlbrief Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op. 

Tel. 06-45792378

E-mail: b.vijlbrief@vijlbrief-fotografie.nl

Vijlbrief Fotografie,

gevestigd aan Kerdijkhof 108, 1067 MN, Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vijlbrief-fotografie.nl

Kerdijkhof 108, 1067 MN, Amsterdam

06-45792378


Persoonsgegevens die ik verwerk:
Vijlbrief Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Tevens maak ik gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen hoeveel bezoekers ik op mijn website krijg, waar de bezoekers zich bevinden (in welke gemeente, provincie of land) en welke pagina's ze bezoeken. Ook wordt gekeken hoelang bezoekers op de pagina's kijken en hoe er doorgeklikt wordt. 

Vijlbrief Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het vastleggen van de door u geboekte workshops in de agenda.

- Het informeren over geboekte workshops.

- Het uitwisselen van informatie zoals gebruikelijk bij het gebruik van e-mailcontact.

Indien u de gevraagde gegevens niet via de berichtenbox met mij wil delen, kunt u ook altijd direct mailen of bellen. De contactgegevens hiervoor staan duidelijk op de website vermeld.

Contact over het vastleggen van afspraken en het doen van betalingen verloopt uitsluitend per e-mail en telefonisch.


Geautomatiseerde besluitvorming:

Vijlbrief Fotografie doet niet aan automatische besluitvorming, wel is het zo dat u bij het boeken van een workshop een automatische bevestiging ontvangt van uw boeking. Hier geef ik aan dat ik uw boeking ontvangen heb en u op korte termijn de overige informatie over o.a. de exacte locatie van de workshop en de betalingsgegevens toe zal sturen (per mail).


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:


Vijlbrief Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer een termijn van 10 jaar na het laatste klantencontact.

Vijlbrief Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vijlbrief Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vijlbrief Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar b.vijlbrief@vijlbrief-fotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Vijlbrief Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op. 

Tel. 06-45792378

E-mail: b.vijlbrief@vijlbrief-fotografie.nl